O nas Kontakt Partnerzy / Współpraca Mapa serwisu

Barracuda rozszerza swoje rozwiązania do ochrony danych o replikację do publicznej chmury AWS w regionie EMEA

2018-03-16

Użytkownicy rozwiązania Barracuda Backup, partnerzy i dostawcy usług zarządzanych zyskują elastyczniejszy wybór między Barracuda Cloud a chmurą publiczną

 Firma Barracuda Networks, Inc., czołowy dostawca chmurowych zabezpieczeń oraz rozwiązań do ochrony danych, poinformowała, że organizacje z regionu EMEA używające rozwiązania Barracuda Backup mogą teraz replikować do chmury AWS dane z fizycznych lub wirtualnych urządzeń do backupu. Funkcja ta zapewnia klientom, resellerom i dostawcom usług zarządzanych większą elastyczność oraz dodatkową opcję ochrony danych przed utratą i potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak ransomware. Rozwiązanie jest dostępne obok dotychczasowej możliwości replikacji do Barracuda Cloud.

 Najważniejsze informacje:

 ·      Barracuda Backup obecnie obsługuje replikację do Amazon Web Services (AWS) w regionie EMEA, aby zapewnić większą elastyczność.

 ·      Nowe wydanie oferuje organizacjom możliwość szerszego wykorzystania chmury jako kluczowej metody prostszego i bardziej ekonomicznego przechowywania danych w lokalizacji zdalnej

 ·      Możliwość replikacji danych do AWS oferuje kolejną opcję wdrożeniową, pomagając klientom przygotować się do obecnych i przyszłych migracji do chmury publicznej.

 Efektywna strategia ochrony danych obejmuje zdalną replikację w celu ochrony przed lokalnymi awariami powodującymi utratę danych. Jednak wiele organizacji nie dysponuje środkami pozwalającymi na drugie centrum danych w zdalnej lokalizacji i potrzebuje prostszego, bardziej ekonomicznego rozwiązania do replikacji kopii zapasowych. Klienci, resellerzy oraz współpracujący z nimi dostawcy usług coraz częściej wykorzystują w tym celu chmurę. Według opublikowanego raportu firmy Barracuda, co czwarta organizacja replikuje już dane do chmury, a około 15 proc. bezpośrednio tworzy kopie zapasowe w chmurze.

 „Efektywna ochrona danych, w chmurze czy lokalnie, obejmuje strategię szybkiego przywracania danych w przypadku ich utraty lub awarii, a także liczne praktyki bezpieczeństwa związane z zapobieganiem nieautoryzowanemu dostępowi. Jako firma specjalizująca się
w bezpieczeństwie i ochronie danych, która kładzie silny nacisk na chmurę, Barracuda może pomóc organizacjom w rozwiązaniu tych problemów”
–– wyjaśnił Chris Ross, wiceprezes ds. sprzedaży międzynarodowej w firmie Barracuda. „Nasza technologia replikacji pozwala organizacjom bezpiecznie i efektywnie wysyłać dane do Barracuda Cloud lub innego rozwiązania do backupu przy minimalnej konfiguracji. Nowa funkcja zapewnia klientom i resellerom migrującym do chmury publicznej możliwość elastycznej replikacji danych w AWS w prosty sposób, oferując wybór opcji wdrożeniowych z możliwością zachowania kontroli nad danymi w chmurze”.

Barracuda Backup to zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia replikację danych do ich własnego magazynu AWS Simple Storage Service (S3) – pozwalając im wybrać, gdzie będą przechowywane dane, a jednocześnie zachować kontrolę nad powielonymi danymi backupu. Barracuda wdraża infrastrukturę w AWS, aby zapewnić klientom kompleksowe rozwiązanie, które gwarantują klientom efektywną replikację do magazynu AWS S3 przy minimalnej konfiguracji. Klienci replikujący dane do AWS mogą też przywracać chronione zwirtualizowane systemy bezpośrednio we własnym środowisku obliczeniowym AWS EC2.

 Barracuda Backup nie wymaga, aby użytkownicy wdrażali zasoby obliczeniowe w AWS w celu uruchomienia procesu replikacji, ani żeby zostali ekspertami infrastruktury AWS w celu zainstalowania oraz skonfigurowania funkcji replikacji i przywracania. Replikację będą mogli skonfigurować również resellerzy i klienci znający podstawy infrastruktury AWS. Użytkownicy, którzy znają rozwiązania Barracuda, będą też mogli skorzystać z tej samej, łatwej w użyciu konsoli administracyjnej Barracuda Cloud Control.

Barracuda jest Zaawansowanym Partnerem Technologicznym AWS i oferuje rozwiązania zapory sieciowej w AWS, w tym Barracuda Web Application Firewall, które zostało wstępnie zaaprobowane i otrzymało certyfikat AWS APN Competency Certification. Nowe wydanie oznacza, że Barracuda staje się jednym z nielicznych partnerów, którzy oferują rozwiązania do ochrony i przechowywania danych w dwóch obszarach bezpieczeństwa zdefiniowanych przez AWS w specyfikacji Cloud Adoption Framework (AWS CAF) – Infrastructure Security (bezpieczeństwo infrastruktury) oraz Data Protection (ochrona danych).